Vores investeringsmuligheder

 Book et møde

Venture Capital

Curran Rosschou Venture Capital ledes af Michael Rosschou og Daniel Curran. Daniel er nummer 7 på Forbes liste over de bedste Super Angels i verdenen baseret på investeringsvolume og succesfulde exits. Daniel har en track som SuperAngel/rådgiver i 115 SEED til A runde startups som han har investeret i sammen med de mest succesfulde Angels og VC’s. Ud over de mange investeringer, så har han lavet adskillige exits hvor af flere var Unicorn $1B cash exits.
CRVC er nu ved at oprette en fonde som blandt andet skal købe danske SEED og Runde A startups for at udvikle dem gennem aktiv inddragelse af fondens eksisterende netværk i Silicon Valley, USA. 

medinvestor

Vi hjælper fonden med at finde relevante og interesserede investorer i Danmark. Ticket price er af en størrelse, så langt de fleste investorer har mulighed for at deltage. Samtidig får man som investor en unik adgang til det højprofilerede investeringsmiljø i Silicon Valley. Ønsker man at investerer i fonden, så kontakt os for at få mere information.

call_split
risikospredning

At investere i fonden er en rigtig god måde at risikosprede sine investeringer på. Har man som investor et par større investeringer, så er man mere eksponeret for risk. Med investering hos CRVC kan sprede sin investering over en lang række startups og samtidig drage nytte af fondens succesfulde netværk i Silicon Valley.

device

Virksomhedsportfolio

Vi har løbende en række virksomheder i vores portfolio, som enten er på jagt efter ny risikovillig kapital, eller også søger de en køber til hele virksomheden. Virksomheder varierer meget i forhold til branche, og om det er Early eller Late State virksomheder.