Healthcare

Udfordringen

Når der er mistanke om, at en patient lider af en neurologisk sygdom, så bliver patienten skannet i en MRI-skanner. Billederne fra skanningen bliver efterfølgende studeret at en neurologisk specialist, som aflæser billederne i forhold til den eller de sygdomme, der er mistanke om. Dernæst går billederne til en anden neurologisk specialist, som foretager samme gennemgang af billederne. Resultaterne fra de 2 gennemgange sammenholdes, og der stilles en fælles diagnose.

Hver gennemgang tager ca. 30 minutter. Typisk bliver billederne kun gennemgået i forhold til de sygdomme, som der er mistanke om. Sygehusene har flere neurologiske specialister som udelukkende sidder og gennemgår MRI-skanningsbilleder, hvilket er dyrt og tidskrævende, og samtidig forhindrer det neurologernei at bruge deres kompetencer på andre neurologiske områder.


Løsningen

Løsningen er at automatisere diagnosticeringen af MRI-billeder. Det kan ske ved at bruge software, som kan indlæse de skannede billeder. Ved hjælp af bigdata og machine- learning kan softwaren hurtigt og præcist gennemgå billederne uden menneskelig involvering, og de kan stille en diagnose, som oftest er mere præcis end den menneskelige diagnosticering.

 

Hvad gør produkt til noget specielt?

Der er flere produkter på markedet I dag som kan fore tage denne automatiserede gennemgang af skanningsbilleder af hjernen. Vores klients produkt adskiller sig fra konkurrenterne på flere afgørende punkter.

  • Hastighed: Produktet gennemgår og diagnosticerer billederne hurtigere end konkurrenterne, samtidig med at den har samme høje præcision i dens diagnoser.
  • Omfang: Vores klients produkt er det eneste på markedet, som aflæser hele hjernen, og stiller diagnoser på alle neurologiske forekomster på MRI-billederne. De øvrige produkter gennemgår kun billederne i forhold til de neurologiske sygdomme, som de bliver bedt om at undersøge.
  • Operationelt: Modsat de fleste af konkurrenternes produkter, så er denne løsning i færdig produktion og sælges.

Produktet sælges over hele verdenen, men afsætningen koncentrerer sig om Danmark og enkelte stater i USA. Salget foregår på abonnementsbasis. Virksomheden har et meget tæt samarbejde med hospitaler og universiteter i både Danmark og USA, og produktet justeres løbende i forhold til de nyeste forskningsresultater indenfor dens anvendelsesområde.  

Kapitalkrav

Klientens produkt er i dag 100% ejet af en kapitalfond. Denne fond har for nylig lavet en strategi-skifte for sine investeringer, og vores klient passer ikke længere i fondens set-up. Derfor skal der findes en eller flere investorer, som kan overtage hele virksomheden. Det samlede kapitalbehov er 10 millioner DKK. Der er 2 Angel-investorer, som har indvilliget i at gå med i et køb. Tilsammen kan de lægge 2,4 millioner DKK, og vi søger derfor en yderligere investering på 7,6 millioner DKK.


 Kontakt os for at høre mere


0 Comments: